STA Mälardalskretsen

Kretsens årsmöte på Tomasgården, Västerås
25 februari 2024


Kretsens årsmöte 25 februari 2024

STA Mälardalskretsen hade årsmöte på Tomasgården, Västerås, den 25 februari 2024.
Medlemmarna hälsades välkomna till årsmötet av ordföranden Marina Brokås.
Mötet inleddes traditionsenligt med kaffe och smörgåstårta.

Till mötesordförande valdes Sven-Olov Andersson, och till mötessekreterare valdes Elisabeth Ivarsson.
Föreningen har haft ett antal aktiviteter under 2023 såsom medlemsmöten, öppna trädgårdar, resor, och växtmarknader.
Föreningens ekonomi är fortsatt god, men resultatet för 2023 blev ett litet underskott.

I sedvanlig ordning valdes en ny styrelse, revisorer, och valberedning.
Den nya styrelsen har följande ledamöter:
Marina Brokås, ordförande, omval på 2 år.
Madelene Lang, ledamot, nyval 2 år.
Monica Fryklund, ledamot, kvarstår 1 år.
Anngerd Thegel, ledamot, kvarstår 1 år.
Gunilla Löfberg, ledamot, kvarstår 1 år.
Britt Bäcklund, suppleant, omval 1 år.
Mats Rolfsson, suppleant, omval 1 år.

Till revisorer valdes Anders Lundell (omval 1 år) och Ann-Marie Gnospelius (omval 1 år).
Till revisorssuppleant valdes Ingrid Edlund (nyval 1 år).
Till klubbmästare valdes Lars Gustafsson (omval 1 år) och Elisabeth Ivarsson (omval 1 år).
Till valberedning valdes Elisabeth Ivarsson (sammankallande, omval 1 år) och en ledamot (nyval 1 år).
Det finns plats för ytterligare en person i valberedningen.

Årsmötet avslutades med avtackning av mötesordföranden och mötessekreteraren.
Dessutom avtackades Gunilla Nilsson och Viola Gustafsson efter många år i kretsens styrelse.

Efter årsmötet var det dragning på lotteriet med vinster skänkta av medlemmar och några företag.
Lotteriets prisbord var - som vanligt - mycket välfyllt.

Efter årsmötet var det ett intressant föredrag om ett arboretum på Svartlöga som heter "Lassas Hagar".
En stor entusiast av växter och träd, Sten Ridderlöf, köpte 5 ha mark på Svartlöga och anlade ett arboretum med en genbank för härdigt plantmaterial från områden på hela jordklotet med liknande klimat.
Han gjorde många utlandsresor under åren 1997 - 2014 för att införskaffa växtmaterial. Sten avled tyvärr plötsligt 2021 i sviter efter covid-19.

Arboretet drivs idag av Stiftelsen Arboretums ö i Stockholm norra skärgård, Lassas Hagar.
Mer information finns på stiftelsens hemsida www.lassashagar.se.

Text © Kajsa och Anders Lundell.

Bilder

Mötesordföranden Sven-Olov Andersson och mötessekreteraren Elisabeth Ivarsson.
Foto © Gunilla Löfberg.

Prisbordet för lotteriet.
Foto © Gunilla Löfberg.

Ordföranden Marina Brokås.
Foto © Gunilla Löfberg.

Några av deltagarna i årsmötet.
Foto © Gunilla Löfberg.

Arboretum "Lassas Hagar".
Foto © Arboretum Lassas Hagar.

Magnolia och damm på "Lassas Hagar".
Foto © Arboretum Lassas Hagar.

Kontaktuppgifter "Lassas Hagar".
Foto © Arboretum Lassas Hagar.Ansvarig för denna webbsida: STA Mälardalen - © STA Mälardalskretsen
e-mail adress: stamalardalskretsen&gmail.com
Facebook: Trädgårdsamatörerna Mälardalen