STA Mälardalskretsen

Kretsmöte på Tomasgården, Västerås
28 januari 2024


Kretsmöte på Tomasgården, Västerås
28 januari 2024

Kretmöte på Tomasgården, Västerås den 28 januari 2024
Ordföranden Marina Brokås hälsade Linnea Oskarsson, genbankskurator, välkommen till vårens första kretsmöte söndagen den 28 januari.
Ett trettiotal medlemmar hade trotsat isiga vägbanor för att träffas och lyssna.

Linnea har varit med under hela arbetet med att samla in växter till Programmet för Odlad Mångfald (POM) och SLU.
Från 2002 genomfördes ett upprop via annonsering att lämna in uppgifter om växter och deras historia från 1940-, 1960-, och 1980-talen.
Ett stort antal inventerare anlitades som åkte runt till de olika adresserna för att inhämta äldre växtmaterial för långsiktigt bevarande.
Man fick också höra om växternas historia.

Det fanns plantskolor redan på 1800-talet.
I Västerås fanns Stensborgs Trädskola på 1940-talet som bland annat hade 134 olika höstflox i sortimentet. Plantskolan flyttade senare till Karlstad.
Efter kriget blev plantskolorna fler med ett bredare sortiment.

Genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter finns i Alnarp och är på 4,5 ha.
Totalt finns det idag 2 300 växter i genbanken.
Det finns alltid två växter av samma sort, och de sätts med visst mellanrum.
Runt om i landet finns det lokala klonarkiv, i vår närhet finns Vallby Frisluftsmuseum, Julita Gård, Linnes Hammarby, och Bergianska Trädgården.

Linnea visade ett antal bilder på insamlade perenner och berättade om deras historia.

Det var ett mycket intressant föredrag om vårt gröna kulturarv.

I pausen i föredraget var det dragning på lotteriet.
Prisbodet var - som vanligt - välfyllt.

Text © Gunilla Löfberg.

Bilder

POMs åtta upprop 2002 - 2009.
Foto © Linnea Oskarsson.

Flox i genbanken.
Foto © Linnea Oskarsson.

Antal växter i genbanken.
Foto © Linnea Oskarsson.

23 sorters Grönt kulturarv - perenner.
Foto © Linnea Oskarsson.

11 lök- och knölväxter i Grönt kulturarv.
Foto © Linnea Oskarsson.

5 prydnadsträd och -buskar i Grönt kulturarv.
Foto © Linnea Oskarsson.

18 sorters rosor i Grönt kulturarv.
Foto © Linnea Oskarsson.

Webbplats för Nationella genbanken.
Foto © Linnea Oskarsson.

Sven-Olov Andersson och Linnea Oskarsson.
Foto © Kajsa Lundell.

Dagens föreläsare Linnea Oskarsson till höger.
Foto © Kajsa Lundell.Ansvarig för denna webbsida: STA Mälardalen - © STA Mälardalskretsen
e-mail adress: stamalardalskretsen&gmail.com
Facebook: Trädgårdsamatörerna Mälardalen