STA Mälardalskretsen

Kretsens årsmöte på Tomasgården, Västerås
26 februari 2023


Kretsens årsmöte 26 februari 2023

STA Mälardalskretsen hade årsmöte på Tomasgården, Västerås, den 26 februari 2023.
Medlemmarna hälsades välkomna till årsmötet av ordföranden Marina Brokås.
Mötet inleddes traditionsenligt med kaffe och smörgåstårta.

Till mötesordförande valdes Sven-Olov Andersson, och till mötessekreterare valdes Elisabeth Ivarsson.
Föreningen har haft ett antal aktiviteter under 2022 såsom medlemsmöten, öppna trädgårdar, och växtmarknader.
Föreningens ekonomi är fortsatt god, och året resulterade i ett litet överskott under 2022.

I sedvanlig ordning valdes en ny styrelse, revisorer, och valberedning.
Den nya styrelsen har följande ledamöter:
Marina Brokås, ordförande, omval på 1 år (justering för att jämna ut valet av antal styrelseledamöter, väljs normalt på 2 år).
Monica Fryklund, ledamot, omval 2 år..
Anngerd Thegel, ledamot, omval 2 år.
Gunilla Löfberg, ledamot, omval 2 år.
Gunilla Nilsson, fyllnadsval 1 år.
Britt Bäcklund, suppleant, omval 1 år.
Mats Rolfson, suppleant, nyval 1 år.

Till revisorer valdes Anders Lundell (omval 1 år) och Ann-Marie Gnospelius (omval 1 år).
Till revisorssuppleant valdes Madelene Lang (omval 1 år).
Till klubbmästare valdes Lars Gustafsson (omval 1 år) och Elisabeth Ivarsson (omval 1 år).
Till valberedning valdes Elisabeth Ivarsson (sammankallande, omval 1 år) och Viola Gustafsson (omval 1 år).
Det finns plats för ytterligare en person i valberedningen.

Årsmötet avslutades med avtackning av mötesordföranden och mötessekreteraren.

Efter årsmötet var det dragning på lotteriet med vinster skänkta av medlemmar och några företag.
Lotteriets prisbord var - som vanligt - mycket välfyllt.

Text © Kajsa och Anders Lundell

Bilder

Mötesordföranden Sven-Olov Andersson och mötessekreteraren Elisabeth Ivarsson.
Foto © Kajsa Lundell.Ansvarig för denna webbsida: STA Mälardalen - © STA Mälardalskretsen
e-mail adress: stamalardalskretsen&gmail.com
Facebook: Trädgårdsamatörerna Mälardalen