STA Mälardalskretsen

Kretsens årsmöte på Tomasgården, Västerås
27 februari 2022


Kretsens årsmöte 27 februari 2022

STA Mälardalskretsen hade årsmöte på Tomasgården, Västerås, den 27 februari 2022.
Medlemmarna hälsades välkomna till årsmötet av ordföranden Marina Brokås.
Mötet inleddes traditionsenligt med kaffe och smörgåstårta.

Till mötesordförande valdes Sven-Olov Andersson, och till mötessekreterare valdes Elisabeth Ivarsson.
Föreningen har haft ett antal aktiviteter under 2021 såsom medlemsmöten (under hösten), öppna trädgårdar, och växtmarknader.
Föreningens aktiviteter under 2021 var präglade av corona-pandemin, med ett fåtal möten och öppna trädgårdar och inga resor arrangerades.
Föreningens ekonomi är fortsatt god, men året resulterade i ett litet underskott under 2021.
De huvudsakliga orsakerna till underskottet är ett fåtal möten under hösten, och att inga resor arrangerades.

I sedvanlig ordning valdes en ny styrelse, revisorer, och valberedning.
Den nya styrelsen har följande ledamöter:
Marina Brokås, ordförande, 1 år kvar.
Monica Fryklund, ledamot, 1 år kvar.
Anngerd Thegel, ledamot, 1 år kvar.
Gunilla Löfberg, ledamot, 1 år kvar.
Malin Berglund, ledamot, omval 2 år.
Britt Bäcklund, suppleant, omval 1 år.
Eva Widegren, suppleant, nyval 1 år.

Till revisorer valdes Anders Lundell (omval 1 år) och Ann-Marie Gnospelius (omval 1 år).
Till revisorssuppleant valdes Madelene Lang (nyval 1 år).
Till klubbmästare valdes Lars Gustafsson (omval 1 år) och Elisabeth Ivarsson (omval 1 år).
Till valberedning valdes Elisabeth Ivarsson (sammankallande, omval 1 år) och Viola Gustafsson (omval 1 år).

Årsmötet avslutades med avtackning av mötesordföranden, mötessekreteraren, och avgående styrelseledamoten Marit Thorin.

Efter årsmötet var det dragning på lotteriet med vinster skänkta av medlemmar och några företag.
Lotteriets prisbord var mycket välfyllt.

Text © Kajsa och Anders Lundell

Bilder

Del av prisbordet för lotteriet.
Foto © Kajsa Lundell.

Andra halvan av prisbordet.
Foto © Kajsa Lundell.

Britt Bäcklund säljer lotter.
Foto © Kajsa Lundell.

Mötesordföranden Sven-Olov Andersson och mötessekreteraren Elisabeth Ivarsson.
Foto © Kajsa Lundell.

Nyvalda styrelsen från vänster:
Gunilla Löfberg, Britt Bäcklund,
Monica Fryklund, Marina Brokås,
Eva Widegren, Malin Berglund,
Anngerd Thegel.Ansvarig för denna webbsida: STA Mälardalen - © STA Mälardalskretsen
e-mail adress: stamalardalskretsen&gmail.com
Facebook: Trädgårdsamatörerna Mälardalen