STA Mälardalskretsen

Kretsmöte på Stadsbiblioteket, Västerås
9 februari 2022


Kretsmöte 9 februari 2022

STA Mälardalskretsen hade kretsmöte på Stadsbiblioteket, Västerås, den 9 februari 2022.
Onsdagen den 9 februari hade kretsen medlemsmöte på Stadsbiblioteket i Västerås.
Dagen föreläsare var Peter och Monica Knutsson.
Peter visade bilder och berättade om olika odlingsmetoder som han och hans fru använder sig av i sin trädgård.
Peter visade och berättade hur de bygger upp våtbäddar i trädgården.
Våtbäddar ger mycket bra förutsättningar för många olika växter.
Våtbädden är uppbyggd med en plastduk i botten, en uppbyggd kant med torvblock, uppfylld med sand, med ett jordlager överst för växterna.
Peter visade hur de har renoverat sina våtbäddar som de anlade för omkring 25 år sedan.

Petre visade bilder från deras trädgård och berättade om olika växter och blommor som de har i trädgården.

Monica Knutsson visade bilder och berättade om hur de bygger tråg för sina odlingar.
Trågen är gjorda av frigolit (eller styrolit, en lätt och isolerande plast) som kläs med betong. Betongen armeras med glasfiber eller ett vanligt tygstycke (till exempel lakansväv).
Resultatet blir ett lätt tråg som ser ut som om det var gjutet i betong, men är betydligt lättare och har en viss isolerande effekt.

Ordföranden Marina Brokås tackade för visat intresse, och informerade om kommande möten: Frömötet och kretsens årsmöte.

Under pausen i föredraget var det dragning på lotteriet med vinster skänkta av medlemmarna. Prisbordet var som vanligt välfyllt.

Text © Kajsa och Anders Lundell.

Bilder

Kvällens föreläsare Peter Knutsson.
Foto © Kajsa Lundell.

Skiss över våtbädd.
Foto © Peter Knutsson.

Blommande trillium.
Foto © Peter Knutsson.

Rhododendron i Knutssons trädgård.
Foto © Peter Knutsson.

Ovanlig Cypripedium.
Foto © Peter Knutsson.

Blå presidentsippa Jeffersonia dubia.
Foto © Peter Knutsson.

Cypripedium - "Guckusko".
Foto © Peter Knutsson.

Backsippa.
Foto © Peter Knutsson.

En rödstrimmig blomma.
Foto © Peter Knutsson.

Tillverkning av tråg.
Foto © Peter Knutsson.

Kvällens föreläsare Monica och Peter Knutsson.
Foto © Kajsa Lundell.

Ordföranden Marina Brokås informerar.
Foto © Kajsa Lundell.Ansvarig för denna webbsida: STA Mälardalen - © STA Mälardalskretsen
e-mail adress: stamalardalskretsen&gmail.com
Facebook: Trädgårdsamatörerna Mälardalen