STA Mälardalskretsen

Årsmöte i Tomasgården, Västerås
16 februari 2020


Årsmöte 16 februari

STA Mälardalskretsen hade årsmöte på Tomasgården, Västerås, den 16 februari 2020.
Medlemmarna hälsades välkomna till årsmötet av ordföranden Marina Brokås.
Mötet inleddes traditionsenligt med kaffe och smörgåstårta.

Till mötesordförande valdes Sven-Olof Andersson, och till mötessekreterare valdes Elisabeth Ivarsson.
Föreningen har haft många aktiviteter under 2019 såsom medlemsmöten, öppna trädgårdar, kurser, och två resor.
Föreningens ekonomi är god, vilket resulterade i ett litet överskott under 2019.

I sedvanlig ordning valdes en ny styrelse, revisorer, och valberedning.
Den nya styrelsen har 5 ordinarie ledamöter:
Marina Brokås, ordförande, 1 år kvar.
Gunilla Nilsson, ledamot, 1 år kvar.
Anngerd Thegel, ledamot, 1 år kvar.
Gunilla Löfberg, ledamot, 1 år kvar.
Malin Berglund, ledamot, nyval 2 år.
Britt Bäcklund, suppleant, omval 1 år.
Marie Nordmark, suppleant, nyval 1 år.

Till revisorer valdes Anders Lundell (omval 1 år) och Ann-Marie Gnospelius (omval 1 år).
Till revisorssuppleant valdes Sven-Olof Andersson (omval 1 år).
Till klubbmästare valdes Lars Gustafsson (omval 1 år) och Elisabeth Ivarsson (omval 1 år).
Till valberedning valdes Elisabeth Ivarsson (sammankallande) och Viola Gustafsson.

Årsmötet avslutades med avtackning av mötesordföranden, mötessekreteraren, och avgående styrelseledamöter Tommy Eriksson och Christina Gustafsson.

Efter årsmötet var det dragning på lotteriet med vinster skänkta av medlemmar och några företag.

Monica Yngvesson tackade styrelsen och föreningen för ett utmärkt arbete under många år.

Mötet avslutades med auktion på en del av böckerna från kretsens bibliotek (som är under avveckling).
Marina Brokås var auktionsförrättare, och medlemmarna köpte nästan samtliga 66 böcker som auktionerades ut idag.
Övriga böcker från biblioteket kommer att auktioneras ut vid ett senare möte.

Text © Kajsa Lundell

Bilder

Gunilla Nilsson med lotteriets prisbord.
Text och foto © Kajsa Lundell.

Lars Gustafsson vid en av smörgåstårtorna.
Text och foto © Kajsa Lundell.

Nya styrelsemedlemmen Marie Nordmark tittar på böckerna som skall auktioneras ut.
Text och foto © Kajsa Lundell.

Några av böckerna till bokauktionen.
Text och foto © Kajsa Lundell.

Monica Yngvesson tackar styrelsen och föreningen.
Text och foto © Kajsa Lundell.

Malin Berglund och Marie Nordmark, nya styrelsemedlemmar.
Text och foto © Kajsa Lundell.

Krestens styrelse 2020: Britt Bäcklund, Malin Berglund, Gunilla Löfberg, Marie Nordmark, Anngerd Thegel, Marina Brokås, Gunilla Nilsson.
Text och foto © Kajsa Lundell.Ansvarig för denna webbsida: STA Mälardalen - © STA Mälardalskretsen
e-mail adress: stamalardalskretsen&gmail.com
Facebook: Trädgårdsamatörerna Mälardalen