STA Mälardalskretsen

Medlemsmöte i Tomasgården, Västerås
5 mars 2019


Medlemsmöte 5 mars

STA Mälardalskretsen hade medlemsmöte i Tomasgården, Västerås, den 5 mars 2019
Medlemmarna hälsades välkomna till medlemsmötet av ordföranden Marina Brokås.
Mötet inleddes som vanligt med kaffe och hembakat kaffebröd.

Kvällens föreläsare var Tom Ericsson, pensionerad lärare och forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.
Föredraget hade titeln "Livet är för kort för att vara dammfritt" och handlade om hur man anlägger en damm i sin trädgård.
Föredraget innehöll tips hur man bygger en damm, lämpliga växter i och kring dammen, samt hur man minskar risken för problem (vattensork, rådjur, alger).

Det finns tre olika sätt att bygga en damm: gjuta i betong, lägga ned en färdig damm i gjutplast, använda plastduk, eller använda gummiduk.
Tom Ericsson ansåg att det bästa alternativet är en kraftig gummiduk - den håller bäst i längden eftersom plasten åldras.
Man bör undvika platser med stark sol eller djup skugga - dessa kan ge problem med växterna i och kring dammen.

En damm får enligt säkerhetskraven vara max 20 cm djup om den inte är inom inhägnat område (t ex staket kring tomten).
Om man vill ha fisk (t ex koi) så bör dammen ha en djupdel på ca 150 cm djup.
Vill man ha näckrosor så bör dammen vara ca 110 cm djup.

Ett bra tips när man anlägger en damm är att lägga ned kycklingnät minst 30 cm under markytan runt dammen.
Detta hindrar vattensorken att gnaga hål på duken.
Det går att laga hål, men det är krångligt och svårt att få tätt igen.

Det finns mycket bra tips och information i tidningen Hemträdgården nr 3 från 2009 - det är Tom Ericsson som har varit med och skrivit artikeln.

Tom tipsade om lämpliga växter vid dammen: Strutbräken, tuvstarr, fänrikshjärta, alpvide, sköldbräken, hängstarr, och fackelblomster.
Tom har själv använt hornsärv, vattenpest, och kransslinga för att hålla efter alger i vattnet.
Speciellt kransslinga är mycket effektiv mot alger.

Tom varnade för några gräs som har underjordiska utlöpare som kan sticka hål på duken: Bambu (som man gärna vill ha vid en damm), och guldbandsgräs.
Man måste hindra dessa från att skicka utlöpare mot dammduken.

Under pausen i föredraget var det dragning på lotteriet med priser skänkta av medlemmarna.
Det var som vanligt många priser i lotteriet.

Bilder

Kvällens föreläsare Tom Ericsson från Täby.
Text och foto © Kajsa Lundell

Hur man anlägger en damm med gummiduk.
Text och foto © Tom Ericsson.

Man kan lägga en kokosmatta ovanpå lerjord i botten på dammen.
Text och foto © Tom Ericsson.

Ett enkelt reningsverk i en tunna bredvid dammen.
UV-lampan dödar alger.
Text och foto © Tom Ericsson.

En av Tom Ericssons egna dammar.
Text och foto © Tom Ericsson.

Dammen med växter hemma hos Tom.
Text och foto © Tom Ericsson.Ansvarig för denna webbsida: STA Mälardalen - © STA Mälardalskretsen
e-mail adress: stamalardalskretsen&gmail.com
Facebook: Trädgårdsamatörerna Mälardalen