STA Mälardalskretsen

Årsmöte i Tomasgården, Västerås
26 februari 2019


Årsmöte 26 februari

STA Mälardalskretsen hade årsmöte i Tomasgården, Västerås, den 26 februari 2019
Medlemmarna hälsades välkomna till årsmötet av ordföranden Marina Brokås.
Mötet inleddes traditionsenligt med kaffe och smörgåstårta.

Mötesordförande för årsmötet var Sven-Olof Andersson, och sekreterare var Gunilla Nilsson.
Föreningen har haft många aktiviteter under 2018 såsom medlemsmöten, öppna trädgårdar, kurser, och två resor.
Föreningens ekonomi är god, men gick med ett visst underskott under 2018.

I sedvanlig ordning valdes en ny styrelse, revisorer, och valberedning.
Den nya styrelsen har 5 ordinarie ledamöter:
Marina Brokås, ordförande omval 2 år
Tommy Eriksson, ledamot kvarstår 1 år
Gunilla Nilsson, ledamot omval 2 år
Anngerd Thegel, ledamot nyval 2 år
Gunilla Löfberg, ledamot omval 2 år
Britt Bäcklund, suppleant omval 1 år
Christina Gustafsson, suppleant nyval 1 år
Till revisorer valdes Anders Lundell (omval 1 år) och Ann-Marie Gnospelus (omval 1 år).
Till revisorsuppleant valdes Sven-Olof Andersson (nyaval 1 år).
Till klubbmästare valdes Lars Gustafsson (omval 1 år) och Elisabeth Ivarsson (omval 1 år).
Till valberedning valdes Elisabeth Ivarsson och Viola Gustafsson.
Årsmötet avslutades med avtackning av mötesordföranden, mötessekreteraren, och avgående revisor.

Efter årsmötet var det dragning på lotteriet med vinster skänkta av medlemmar och några företag.

Mötet avslutades med auktion på en del av böckerna från kretsens bibliotek.
Årsmötet beslutade på förslag från styrelsen att avveckla kretsens bibliotek.
Marina Brokås var auktionsförrättare, och medlemmarna köpte samtliga 70 böcker som auktionerades ut idag.
Övriga böcker från biblioteket kommer att auktioneras ut vid de kommande medlemsmötena.

Bilder

Årsmötet leddes av ordförande Sven-Olof Andersson och sekreterare Gunilla Nilsson.
Text och foto © Kajsa Lundell

Föreningens ordförande Marina Brokås.
Text och foto © Kajsa Lundell

Styrelseledamot Tommy Eriksson.
Text och foto © Kajsa Lundell

Styrelseledamot Anngerd Thegel.
Text och foto © Kajsa Lundell

Styrelseledamot Gunilla Löfberg.
Text och foto © Kajsa Lundell

Revisor Ann-Marie Gnospelius.
Text och foto © Kajsa Lundell

Marina Brokås auktionerar ut böcker.
Text och foto © Kajsa Lundell

Gunilla Löfberg, Tommy Eriksson, och Anngerd Thegel noterade vem som köpt böcker.
Text och foto © Kajsa LundellAnsvarig för denna webbsida: STA Mälardalen - © STA Mälardalskretsen
e-mail adress: stamalardalskretsen&gmail.com
Facebook: Trädgårdsamatörerna Mälardalen