STA Mälardalskretsen

Årsmöte i Tomaskyrkan, Västerås
27 februari 2018


Årsmöte 27 februari

STA Mälardalskretsen hade årsmöte i Tomaskyrkan, Västerås den27 februari 2018.
Medlemmarna hälsades välkomna till årsmötet av ordföranden Marina Brokås.
Mötet inleddes traditionsenligt med kaffe och smörgåstårta.

Mötesordförande för årsmötet var John Ljungqvist, och sekreterare var Elisabeth Ivarsson.
Föreningen har haft många aktiviteter under 2017 såsom medlemsmöten, öppna trädgårdar, kurser, och två resor.
Föreningens ekonomi är god, och gick med ett litet överskott 2017.

I sedvanlig ordning valdes en ny styrelse, revisorer, och valberedning.
Den nya styrelsen har 5 ordinarie ledamöter i stället för - som tidigare - 7 ledamöter.
Årsmötesdeltagarna informerades om förändringen av ordföranden Marina Brokås.
Årsmötet avslutades med avtackning av avgående ledamöter och revisor.

Efter årsmötet berättade Märit Semnerlöv om "Vad en okänd ros kan berätta".
Hon berättade om en okänd ros som hon hittat i sin trädgård när de rensade upp ett busksnår.
Det är en unik ros som troligen kommer från Hammars herrgård söder om Stockholm.
Den har troligen tagits till Västmanland av en kvinnlig fotograf, som arbetade som barnflicka på Näsby slott utanför Stockholm.
Rosen är idag döpt efter fotografen, och heter Paulinas ros.

Det var dragning på lotteriet mellan årsmötet och föredraget, med vinster skänkta av medlemmarna.

Bilder

Några av medlemmarna på årsmötet.
Foto © Kajsa Lundell.

Lotteriets prisbord med Viola Gustafsson.
Foto © Kajsa Lundell.

Årsmötets sekreterare Elisabeth Ivarsson och ordförande John Ljungqvist.
Foto © Kajsa Lundell.

Kvällen föreläsare Märit Semnerlöv.
Foto © Kajsa Lundell.

Den nya styrelsen. Från vänster: Britt Bäcklund, Christina Gustafsson, Anngerd Thegel, Marina Brokås, Gunilla Nilsson, Gunilla Löfberg, Tommy Eriksson.
Foto © Kajsa Lundell.Ansvarig för denna webbsida: STA Mälardalen - © STA Mälardalskretsen
e-mail adress: malardalen&tradgardsamatorerna.nu
Facebook: Trädgårdsamatörerna Mälardalen