STA Mälardalskretsen
STA Trädgårdsamatörerna i Mälardalskretsen hade årsmöte tisdagen den 25 februari i Ansgarskyrkans lokaler i Västerås.

Medlemmarna hälsades välkomna till årsmötet av Marina Brokås.
Årsmötesförhandlingarna inledde kvällen och Sven-Olov Andersson valdes till ordförande för årsmötet, och som sekreterare valdes Elisabeth Ivarsson.

Följande personer valdes till styrelsen: Viola Gustavsson (omval 2 år), Elisabeth Ivarsson (omval 2 år), och Mikael Berggren (omval 2 år).
Dessutom valdes Carina Liljeblad in i styrelsen (fyllnadsval 1 år).
Marina Brokås (ordförande), Gunilla Nilsson och Gunn Aronsson har 1 år kvar på mandatet.

Till styrelsesuppleanter valdes Susanne Hofgren (nyval 1 år) och Christina Gustafsson (nyval 1 år).

Till revisorer valdes John Ljungqvist (omval 1 år) och Anders Lundell (nyval 1 år).
Till revisorssuppleant valdes Sylvia Alvang (nyval 1 år).

Till klubbmästare valdes Helvi Bergfalk (omval 1 år), Lillemor Johansson (omval 1 år), och Gun Berggren (omval 1 år).

Till valberedning valdes Anders Holmström (omval 1 år) och Kajsa Lundell (omval 1 år).
Det finns en vakant plats i valberedningen.

Efter förhandlingarna inbjöds medlemmarna till kaffeborden och till smörgåstårta som klubbmästarna ordnat på ett förtjänstfullt sätt.

Gästföreläsare för kvällen var Rolf Sandahl från Plantagen (Hälla).

Årsmötet avslutades med lottdragning - med ett mycket omfattande prisbord.Lottförsäljning innan årsmötet startadeMedlemmarna samlas inför årsmötesförhandlingarnaKvällens föreläsare Rolf Sandahl, Plantagen HällaDen nyvalda styrelsen (Viola Gustafsson saknas på bilden)Nya styrelsen samlad för ett första konstituerande styrelsemöte

Text och foto ©: Kajsa LundellAnsvarig för denna webbplats: STA Mälardalskretsen - © STA Mälardalskretsen - Webmaster