STA Mälardalskretsens föreningsmöte den 19 april
i Ansgarskyrkans lokaler i Västerås

Föreläsare Larz Danielsson från Hammarstrand i Jämtland besökte föreningen.
Han hade en uppskattad bildvisning med växter som trivdes i en annan växtzon än Mälardalen och det var udda perenner, alpin- och woodlandsväxter.

Till lotteriet som avslutade mötet hade medlemmarna bidragit med plantor, trädgårdslitteratur m.m.Lars Danielsson vid sin plantförsäljning och intresserade STA medlemmar.Från vänster ordförande Margareta Norin-Forslund, Larz Danielsson och STA medlemmarna Gun-Britt Hedman och Elisabeth Jansson.


Text och Bild Kajsa LundellAnsvarig för denna webbplats: STA Mälardalskretsen - © STA Mälardalskretsen - Webmaster