STA Mälardalskretsen
Årsmöte tisdagen den 15 februari 2011

STA Trädgårdsamatörerna i Mälardalskretsen hade årsmöte tisdagen den 15 februari 2011 i Ansgarskyrkans lokaler.
Kvällens årsmöte inleds med förhandlingar under ledning av Sven-Olov Andersson. I samband med genomgång av verksamhetsberättelsen redovisade styrelsen förra årets verksamhet med bilder från aktiviteterna. Där fanns bilder från föreningsmöten,trädgårdsvisningar och bussresor bl.a. till Göteborg i juni 2010.

Till ordförande för två år valdes Margareta Norin-Forslund. I styrelsen ingår även följande ledamöter: Gunilla Nilsson, sekreterare, Berit Karlsson, kassör, Viola Gustavsson, Rose-Marie Calldin, Marina Brokås (nyvald ledamot), Mikael Berggren samt suppleanter- Elisabeth Jansson( nyvald) och Lena Bygert.
Avgående ledamöter Sven-Olov Andersson och Kajsa Lundell tackades för många års styrelsearbete.

Efter förhandlingarna inbjöds medlemmarna till fest med smörgåstårta som klubbmästarna ordnat. De tackades med en vacker blombukett för det förtjänstfulla sätt de ordnat för medlemmarna med förtäring på träffarna.

Föreningsmötet hade besök av Per Bürger från Köping som berättade om blomsterresa i Tjeckien. Vi fick se många vackra bilder av växter och träd i parkerna och plantskolorna. Föreningsmedlemmarna blev inspirerade av att göra trädgårdsvandringar i Tjeckien och planer finns att ordna en bussresa under nästa år till detta land. Ordförande Margareta Norin-Forslund tackade Per Bürger för det intressanta föredraget.

Från vänster Sven-Olov Andersson, Per Bürger, Margareta Norin-Forslund, Kajsa Lundell.

Text och bilder ordnades av Kajsa LundellAnsvarig för denna webbplats: STA Mälardalskretsen - © STA Mälardalskretsen - Webmaster