STA Mälardalskretsen
Föreningsmöte tisdagen den 26 januari i Ansgarskyrkan i Västerås.

Vårt första möte på det nya året handlade om växtresa till Kina. Gästföreläsare var Bengt Carlsson som kom från Göteborg och berättade om "Bland etniska minoriteter och rhododendron i Yunnans berg, Kina 2010". Han berättade och visade bilder från resa med en grupp skandinaver som gjorde en botanisk expedition i bergsmassiven i Kina och västra Yunnan och Tibet.

Hans bilder visade bergstoppar som var klädda med surjordsväxter och olika rhododenderonarter. Bilderna visade fantastiska vyer och med en växtrikedom som saknar motstycke. Flera avrhododendronarterna kan säkert odlas i våra trakter.

Sven-Olov Andersson tackade Bengt Carlsson för den intressanta och roliga föreläsningen.

Skrivet av Kajsa Lundell, även ovanstående foton.
Foto nedan Bengt Carlsson


Sanguineum ssp haemaleum
Ansvarig för denna webbplats: STA Mälardalskretsen - © STA Mälardalskretsen - Webmaster