STA Mälardalskretsen
Regionträff i Västerås den 6 februari 2010 för STA

STA Mälardalskretsen inbjöd till regionträff lördagen den 6 februari på Skallbergsskolan i Västerås.
Det var ordföranden och reseansvariga som träffades för att diskutera samarbetsfrågor inom kretsarna.
Vi som träffade var från Närke- Gävle-Dala-, Mälardals- samt Upplands-kretsen.
Värmland var ej representerade denna gång.
Sekreterare för mötet var Ann-Christine Hedberg Gävle-Dala-kretsen.
Nästa möte blir i oktober även då i Västerås.


Text och foto
Margareta Norin-ForslundUppifrån vänster sitter Birgitta Berglund, Marita Ahlm-Kindberg,
Ann-Christine Hedberg, Mikael Terler, Elisabeth Ivarsson.
Uppifrån höger Bernt Berglund, Rose-Marie Tegebro, Lennart Henstam.
Ansvarig för denna webbplats: STA Mälardalskretsen - © STA Mälardalskretsen - Webmaster