Sällskapet Trädgårdsamatörerna
MälardalskretsenReportage från 2004

Sommaren 2004
STA:s Riksmöte i Västerås


Ansvarig för denna webbsida: STA Mälardalen - © STA Mälardalskretsen
e-mail adress: malardalen&tradgardsamatorerna.nu
Facebook: Trädgårdsamatörerna Mälardalen