Sällskapet Trädgårdsamatörerna
MälardalskretsenSTA Mälardalskretsen

Sällskapet Trädgårdsamatörerna Mälardalskretsen är en lokalkrets till Sällskapet Trädgårdsamatörerna Sverige. Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med drygt 7 000 medlemmar inom de nordiska länderna.
STA:s målsättning är:
o Att öka intresset för en vackrare och mera spännande trädgård.
o Att fördjupa kunskaperna om ovanliga och kanske svåråtkomliga växter.
o Att sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden.
o Att sammanföra trädgårdsintresserade personer med inriktning på perenner, buskar, och träd.

Sällskapet Trädgårdsamatörernas hemsida: www.tradgardsamatorerna.se
STA Mälardalen är en lokalkrets för trädgårdsintresserade inom Västmanland. STA Mälardalskretsen har ca 200 medlemmar.
Föreningens aktiviteter är huvudsakligen möten, öppna trädgårdar, växtmarknader, resor, och kurser.
Föreningens aktiviteter är beskrivna under "Aktiviteter" i menyn ovan.

Denna sida informerar om föreningens styrelse, funktionärer, och kontaktpersoner.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet

Styrelsen under 2022.
Stående från vänster:
Gunilla Löfberg, Britt Bäcklund, Marina Brokås, Eve Widegren, Anngerd Thegel.
Sittande från vänster:
Monica Fryklund, Malin Berglund.

STA Mälardalen styrelse

Ordförande
Marina Brokås
Tel 070-337 45 64
marina.brokas&hotmail.com
Vice ordförande
Anngerd Thegel
Tel 070-248 61 20
anngerd.thegel&telia.com
Kassör
Gunilla Löfberg
Tel 070 - 943 47 53
gunilla.lofberg16&gmail.com
Ledamot
Malin Berglund
Tel (tel-nr)
malinannaberglund&gmail.com
Ledamot
Monika Fryklund
Tel (tel-nr)
(mail-adress)
Suppleant
Britt Bäcklund
Tel 021 - 524 99
Suppleant
Eva Widegren
Tel (tel-nr)
(mail-adress)

STA Mälardalen funktionärer

Valberedning
Elisabeth Ivarsson (sammankallande) Tel 070 - 547 72 03
kulltorpskvarn&gmail.com
Viola Gustavsson Tel 073-517 36 60
viola.gustavsson&pavilionclub.se
Klubbmästare
Elisabeth Ivarsson Tel 070 - 547 72 03
Lars Gustafsson Tel 076 - 162 11 06
Materialinköp
Britt Bäcklund Tel 021 - 524 99
Revisorer
Anders Lundell Tel 070-627 18 02
Ann-Marie Gnospelius Tel 0227 - 128 08
Revisorssuppleant
Madelene Lang
Redaktörer för kretsens programblad
Marina Brokås Tel 070-337 45 64
Christina Gustafsson Tel 070 - 605 37 12
Web-redaktörer www.sta-malardalen.se
Kajsa Lundell Tel 070-529 81 93
Anders Lundell Tel 070-627 18 02
Facebook Trädgårdsamatörerna Mälardalen
Tarja Kalnins Tel 021 - 35 07 20
Anngerd Thegel Tel 070-248 61 20

Postgiro och e-mail adress

Plusgironummer
439 97 55-0
e-mail adress
stamalardalskretsen&gmail.com

Hemsidor

STA riksorganisationen
www.tradgardsamatorerna.se
STA Mälardalskretsens hemsida
www.sta-malardalen.se

Medlemsinformation

STA Mälardalkretsen är en lokalkrets till STA Sverige.
Föreningen är öppen för alla trädgårdsintresserade i hela Norden.

Det är ett krav att man är medlem i riksorganisationen STA för att bli medlem i Mälardalskretsen.

Medlemsavgiften till STA är 200:- per år och medlemsavgiften till STA Mälardalskretsen är 70:- per år.
Total kostnad är alltså 270:- per år.

Medlems make/maka/sambo räknas också som medlem och får automatiskt medlemskap i föreningen (utan extra avgift). Det innebär att de har tillgång till alla aktiviteter som anordnas av föreningen.

Om du vill delta på andra kretsars möten så kan du betala in den kretsens avgift (brukar vara ca 70:-).

Bli medlem

Du kan enklast registrera dig som medlem på hemsidan www.tradgardsamatorerna.se/bli-medlem/.
Inbetalningsavi samt medlemskort kommer direkt via e-post.
Kontrollera även din skräppost då den ibland kan hamna där.
Du kommer sedan att få information om föreningen och din krets.

Om det är något oklart, så är du välkommen att kontakta STA Mälardalens medlemsansvarige.
STA Medlemsservice STA Mälardalens medlemsansvarig
Marina Brokås
Tel. 070 - 337 45 54
marina.brokas&hotmail.com
Anngerd Thegel
Tel 070-248 61 20
anngerd.thegel&telia.com

Vad får jag som medlem?

STA:s tidning Trädgårdsamatören med många intressanta artiklar.
Tidningen utkommer fyra gånger per år.
STA Mälardalens programblad med alla aktiviteter.
Kommer två gånger per år.
Information via e-mail från kretsen.
Skickas ungefär varje månad.

Medlemsrabatter på olika aktiviteter - Ta med medlemskortet!

Odlarglädjen utanför Eskilstuna ger STA:s medlemmar 10% rabatt vid köp i butiken.
Hemsida www.odlargladjen.se

Tuna Trädgård utanför Örsundsbro lämnar 10% rabatt till STA:s medlemmar.

Impecta Fröhandel lämnar 10% rabatt på internetköp (fröer). Kod se utskickat programblad.

Lökföretaget Bulbs.se lämnar 15% rabatt till STA:s medlemmar.
Välj "STA" i kassan.
Hemsida www.bulbs.se

Gemensamma inköp av snigelgift och benmjöl
Hör av dig till Anngerd Thegel tel. 070 - 248 61 20 eller via e-post till stamalardalskretsen&gmail.com.OBS! På grund av den stora mängden SPAM som vi fått ta emot, så har vi modifierat alla mail-adresser på denna hemsida.
Kopiera e-post adressen, och byt ut "&" mot "@" i adressen i ditt e-post program så fungerar det som vanligt.


Ansvarig för denna webbsida: STA Mälardalen - © STA Mälardalskretsen
e-mail adress: stamalardalskretsen&gmail.com
Facebook: Trädgårdsamatörerna Mälardalen